Vilkår og konkurranseregler

 • Navnekonkurransen arrangeres av Stiftelsen Akvariet i Bergen.
 • Konkurransen er åpen fra 19. juli 2021 til 15. august 2021.
 • Vinnerne kåres i løpet av september 2021.
 • Ved å sende inn forslag, gir konkurransedeltakeren tillatelse til Stiftelsen Akvariet i Bergen tillatelse å publisere vinnerens navn og navneforslag.
 • Hvis to eller flere har foreslått det samme navnet, kåres vinneren ved hjelp av en tilfeldig trekning foretatt av Stiftelsen Akvariet i Bergen.
 • Vinneren aksepterer at alle rettigheter for bruk av navneforslaget, som beskrevet her, og til bruk i all senere kommunikasjon, markedsføring, selskapsregistrering med mer blir gitt til Stiftelsen Akvariet i Bergen og prosjektet «Nye Akvariet».
 • Ved å sende inn forslag, bekrefter deltakere som er under 18 år at deres foreldre eller verger har blitt informert om konkurransen og aksepterer reglene for innsendelse som er beskrevet her.
 • Ved deltakelse i konkurransen godkjenner du at de opplysninger du sender inn i forbindelse med bidrag behandles for å kunne administrere konkurransen.
 • Alle kan delta i konkurransen både i Norge og utlandet.
 • Juryen og Stiftelsen Akvariet i Bergen forbeholder seg retten til å ikke benytte seg av innsendte forslag til konkurransen til navngivningen av prosjektet Nye Akvariet.
 • Juryen og Stiftelsen Akvariet i Bergen forbeholder seg retten til å utelukke og fjerne bidrag fra konkurransen uten å varsle innsenderen, hvis et bidrag anses for å være ulovlig, støtende eller ellers etisk eller moralsk upassende.
 • Med mindre noe annet klart fremgår av premiebeskrivelsen, eller det uomtvistelig er avtalt, er Stiftelsen Akvariet i Bergen ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien eller bruken av dem. Dette omfatter for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.
 • Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.
 • Ved deltakelse i konkurransen aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger Stiftelsen Akvariet i Bergen kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. Stiftelsen i Akvariet i Bergen forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen.